Fra Tribalwars Wiki NO
Hopp til: navigasjon, søk
Enhet Holz.png Lehm.png Eisen.png Pop.png Att.png Def.png Def cav.png Def archer.png Speed.png Booty.png
Spydmenn 50 30 10 1 10 15 45 20 18 25
Sverdmenn 30 30 70 1 25 50 15 40 22 15
Øksemenn 60 30 40 1 40 10 5 10 18 10
Bueskyttere 100 30 60 1 15 50 40 5 18 10
Speider 50 50 20 2 0 2 1 2 9 0
Lett kavaleri 125 100 250 4 130 30 40 30 10 80
Ridende bueskytter 250 100 150 5 120 40 30 50 10 50
Tungt kavaleri 200 150 600 6 150 200 80 180 11 50
Rambukk 300 200 200 5 2 20 50 20 30 0
Katapult 320 400 100 8 100 100 50 100 30 0
Paladin 20 20 40 10 150 250 400 150 10 100
Adelsmann 40000 50000 50000 100 30 100 50 100 35 0
Milits 0 0 0 0 0 0 15 45 0.02 0


Symbol Betydning Forklaring
Att.png Angrepsstyrke Angrepsstyrken viser hvor sterk enheten er under et angrep.
Def.png Generelt forsvar Den generelle forsvarsstyrken viser hvor godt en enhet kan forsvare seg mot infanteri.
Def cav.png Kavaleriforsvar Kavaleriforsvar viser hvor godt en enhet forsvarer seg mot kavalerienheter
Def archer.png Forsvar bueskytter Bueskytterforsvar viser forsvarsstyrke til en enhet når den forsvarer mot bueskyttere
Speed.png Hastighet Hastigheten forteller deg hvor mange minutter denne enheten trenger for å krysse et felt.
Booty.png Bytte Verdien for byttet forteller deg hvor mye ressurser denne enheten kan bære.