Fra Tribalwars Wiki NO
Hopp til: navigasjon, søk

Grunnleggende

Her vil du få grunnleggende informasjon om hvordan du angriper, støtter og forsvarer deg selv.


Samlingsplass

Place12.png

Samlingsplassen er møteplassen for alle dine tropper og plassen du bruker for å kontrollere dem. Under "kommandoer" kan du sende ut troppene dine eller kansellere kommandoer en stund etter at dem har blitt sendt ut (normalt er dette 10 minutter, men dette kan variere fra innstillinger til innstillinger). Når du klikker på "tropper" vil du kunne se alle troppene som du har plassert i andre landsbyer eller som har blitt sendt til din landsby fra andre landsbyer.


Angrep

Så snart du har rekruttert deg noen tropper og ønsker å angripe noen, klikker du bare på kartet og på den landsbyen du ønsker å angripe. Deretter velger du "send tropper"! Det er veldig viktig at du ikke glemmer at hver eneste landsby har et standard forsvar og at den du sender på kan ha egne tropper også. Alle tropper har forskjellige verdier, noe som gjør at enkelte tropper er bedre til bruk i angrep og andre til forsvar. Du kan finne detaljene rundt alle troppene i enhetsoversikten.

Bruker samlingsplassen til å sende angrep.

Forsvar

Dersom du blir angrepet ofte så er mest sannsynlig målet til angriperen å få tak i ressursene dine eller så ønsker han å adle landsbyen din. Dersom det ikke er en adelsmann inkludert i angrepet, så er nok bare angriperen ute etter å farme deg for ressurser. Det er derimot noen ting du kan gjøre for å beskytte deg selv:

 • Kontakt stammen din for hjelp
 • Hold antall ressurser du har lavt ved å bruke alle ressursene med en gang
 • Bygg opp skjulestedet ditt og mur

Alle tropper har forskjellige verdier, noe som gjør at enkelte tropper er bedre til bruk i angrep og andre til forsvar. Du kan finne detaljene rundt alle troppene i enhetsoversikten.

I begynnelsen er paladinen en veldig god enhet som kan beskytte deg mot de første angrepene og han blir mer verdifull når andre spillere sender deres paladin som støtte.


Skjulestedet sørger for at du alltid beholder et visst antall ressurser uansett hvor ofte du blir angrepet.

Støtte

Av og til vil andre medlemmer i stamme din eller en venn trenge hjelp. Du kan sende ressurser til andre spillere, men du kan også sende tropper som støtte for å hjelpe til med og utslette fiender. For å gjøre dette går du til samlingsplassen og skriver inn koordinatene til den byen du skal sende støtte til. Når du har gjort dette skriver du inn antall tropper du skal sende, og deretter klikker du på "støtte" og "ok". Når dette er gjort vil troppene dine sendes ut på sin vandring!

Dersom du sender din paladin sammen med troppene, så vil alle troppene bevege seg i samme hastighet som paladinen.

Når din støtte blir angrepet i andre spilleres landsbyer vil du måtta en rapport som forteller deg nøyaktig hvor mange tropper du mistet. Du vil ikke se hvem som har angrepet, eller hvor mange tropper angriperen sendte. Når dine tropper er ferdige med å støtte en landsby, kan du trekke dem hjem igjen. For å trekke hjem dine tropper må du innom samlingplassen og klikke på "tropper". Du kan selv velge om du ønsker å trekke alle hjem eller bare noen få.


I samlingplassen kan du sjekke hvor dine tropper er fra "tropper" menyen.

Enhetshastighet

Du kan se hastigheten på troppene i enhetsoversikten. Når du sender flere forskjellige tropper sammen, vil dem bevege seg i samme hastigheten som den tregeste enheten. Troppene vil returnere hjem igjen i samme hastigheten som dem brukte på veien ut.

Et unntak av dette er paladinen. Når du sender han ut sammen med resten av troppene dine, så vil alle troppene bevege seg i samme hastighet som han.

Dine tropper vil også alltid bevege seg direkte til målet sitt. Dem beveger seg også digonalt over andre landsbyer, innsjøer og fjell uten at det påvirker hastigheten.

Muren

Wall12.png

Muren vil øke forsvaret til byen din ganske mye. Den påvirker både base forsvaret og de forsvarende troppene.

Muren er veldig effektiv når du skal forsvare deg selv mot plyndrere, og da spesielt tidlig i spillet. Utover spillet er en fullt utbygd mur alfa omega i det å forsvare en landsby.

Speiding

Scouting.jpg

Med speidere kan du få informasjon om dine fienders landsbyer. For å speide på en landsby trenger du bare å sende speidere til en landsby, på samme måte som du gjør det med de andre troppene.

Den eneste måten du kan bekjempe speidere som angriper din landsby, er å ha speidere i landsbyen din - disse vil da forsvare deg mot innkommende speidere. Speidere som forsvarer landsbyen din vil forårsake tap i de angripende speiderne, men du vil ikke miste noen av dine andre tropper av et speiderangrep.

På alle verdener til resultatet av et speiderangrep bero på hvor mange speidere som overlevde.

 • Dersom minst en speider overlever: Du vil kunne se nåværende tropper i den landsbyen.
 • Dersom minst 50% av speiderne overlever: Du vil også kunne se antall ressurser i landsbyen.
 • Dersom minst 70% overlever: Du vil også kunne se bygningsnivåer i landsbyen.
 • Dersom minst 90% overlever: Du kan se tropper som er utenfor landsbyen.

Men.. det kan likevel være videre restriksjoner og krav som er forskjellige fra verden til verden.

 • Av og til vil ikke verdensinnstillinger godta at speidere kan se tropper utenfor landsbyer.
 • Dersom 3 nivå systemet er aktivert:
  • Level 1 speidere må være forsket på for å kunne se ressurser i landsbyen.
  • Level 2 speidere må være forsket på for å kunne se bygninger i landsbyen.
  • Level 3 speidere må være forsket på for å kunne se tropper som står utenfor landsbyen.


Et eksempel på en speiderrapport vil all mulig informasjon er tilgjengelig.

Paladin

Paladin.jpg

Dersom paladin er aktivert på din verden kan du rekruttere en i din statue. Du kan også endre navn på din paladin dersom du ønsker dette. Skulle din paladin dø i angrep eller støtte, så kan du rekruttere en ny.

I begynnelsen av spillet er paladinen din en veldig god enhet når det kommer til farming. Han reduserer dine tap og kan også bære en god del flere ressurser. Han kan også assistere deg når det kommer til forsvar. Han vil være høyst effektiv dersom flere av dine venner eller stammevenner sender sin paladin som støtte til deg. På denne måten kan til og med store hærer bli bekjempet.

Din paladin spiller også en viktig rolle utover spillet siden han øker hastigheten på dine defensive tropper. Hver eneste støttetropper som du sender sammen med din paladin vil bevege seg lite raskt som det han gjør. F.eks sverdmenn beveger seg da dobbelt så raskt som det dem normalt gjør uten han. Så snart du har fått bygget deg flere statuer, kan du la din paladin bevege seg mellom dine landsbyer.

Våpenkammer

Weapon chamber.jpg

Våpenkammeret holder på gjenstander som du kan utstyre din paladin med. Din paladin finner nye gjenstander når han mottar erfaring. Paladinen vil alltid motta erfaring, men den vil få dette raskere dersom du sender han ut for å angripe andre landsbyer eller som støtte.

For å utstyre din paladin med gjenstander, trenger du kun å klikke på gjenstanden i våpenkammeret. Så snart din paladin har utstyrt seg selv vil du kunne se han i statuen med en beskrivelse av gjenstanden.

Gjenstandene du finner vil være høyt beskyttet i våpenkammeret. Dem kan ikke bli stjålet av andre spillere og dersom din paladin dør, så kan din nye paladin utstyre seg igjen.

Ikke alle verdener har paladin med våpen tilgjengelig.

Forskningssystemet

Alt i alt finnes det tre forskjellige forskningssystemet som kan brukes på våre verdener. Det forskningssystemet som blir brukt på flest verdener er enkel forskning og 3nivå.

10nivå blir veldig sjeldent brukt, og det kan være vanskelig å finne en verden hvor dette er aktivert.

Enkel forskningssystem

I motsetning til de to andre forskningssystemene, gir enkel forskning enhetene kun muligheten til å være i to faser: Ikke fremforsket og fremforsket.

Det er kun mulig å rekruttere enheter så fremst du har forsket på de i smien, men slagkraften til enhetene blir ikke påvirket av forskning siden det kun er et tilgjengelig nivå.

Det er ikke mulig å nedgradere forskninger av enheter.


Enkel forskning.png


10nivå system

Dette nivået er ganske lik 3nivå systemet, men det gjør det mulig for hver enhet å bli oppgradert til nivå 10. Jo høyere nivå enheten har, jo bedre vil enheten utføre sine plikter i kamp. Det er ingen grense på hvor mange forskninger du kan ha i èn by!


Nivå10.png


3nivå system (opp til maks 15) - også kalt 15tech

Dette forskningssystemet kan også bli referert til som '15tech systemet', og det kommer av at det til sammen kun er mulig å forske på 15 nivåer.

Enheter starter normalt på nivå 0, eller i andre ord ikke forsket på i det hele tatt. Unntakene er spydmenn og sverdmenn, disse vil du alltid starte med og kan ikke nedgraderes.

Hver enhet kan oppgraderes til maks nivå 3. Når en enhet blir nivå 1 får du muligheten til å rekruttere de. På nivå 2 er de 25% kraftigere, og på nivå 3 har bonusen økt til 40%.

Siden du kun kan ha 15 aktive forskningsnivåer i byen din, blir du tvungen til å velge nøye hva du ønsker å forske på. Det er mulig å nedgradere forskningsnivåer igjen om du føler det blir nødvendig.


15tech.png

Avansert

Kampsystemet på Tribal Wars har spesielle funksjoner som f.eks moral. Før du begynner å angriper er det sterkt anbefalt at du leser den delen om moral.

Moral

Moralen vil bli vist på bekreftelsessiden.

Moral er en beskyttelse for nye spillere, og den blir kalkulert ut ifra poengene til angriper og forsvarer. En spiller vil normalt angripe med 100% moral, men dersom du angriper en spiller som er langt mindre enn deg vil du få straff. Når moral er 45% vil troppene dine kun slåss med 45% effektivitet. Dersom en mindre spiller angriper en langt større spiller så vil ikke angrepet så noen bonus - maks moral er alltid 100%.

Tid kan også spille en rolle når det kommer til kalkulering av moral. Ved det menes det at tiden siden spilleren begynte å spille på en verden. Dersom en mindre spiller har spilt på en verden over lengre tid, men fortsatt har lite poeng så vil moral automatisk begynne å stige til 50%.

Du kan finne en kalkulator for moral i simulatoren. Eneste du trenger å gjøre er og legge til poengene til målet ditt og dine egne poeng for å få moralen. Ikke alle verdener bruker moral, og innstillingene på moral kan variere fra verden til verden.

Standard forsvar

Hver landsby har et standard forsvar. Dette betyr at hver eneste landsby forsvarer seg selv, selv om det ikke er noen tropper i landsbyen. Dette betyr at veldig små angrepsstyrker, som 1 eller 2 spydmenn vil dø uten at det står tropper som forsvarer. Standard forsvaret økes ved å bygge opp muren.

Lykke

Lykke er en total tilfeldig komponent i hver eneste kamp. Din lykke vil være en plass mellom -25% og +25%, og den vil alltid bli gitt fra angriperen sitt ståsted. Dersom du angriper med +25% i lykke så betyr det at dine tropper slåss med en kraft som er økt med 25%.

Lykke blir vist i rapportene.

Barbarlandsbyer

Du vil kunne kjenne igjen forlatte landsbyer da dem vil ha navnet "barbarlandsbyer". Det er ingen forskjell på landsbyer som er eid av spillere, forlatte og barbarlandsbyer. Moralen for tomme landsbyer vil alltid være 100%! Du kan ta over tomme landsbyer akkurat som alle andre. Selv om barbarlandsbyer ikke har eier, så vil dem kunne vokse inntil en viss størrelse dersom innstillingene tillater dette.

Når spillere blir slettet pga en utestengelse eller at dem sletter kontoen sin, så vil landsbyen gjøres om til en barbarlandsby. Av og til kan også tropper bli satt inn i barbarlandsbyer som tidligere tilhørte en utestengt spiller.

Katapulter

Katapulter kan ødelegge dine motstanderes bygninger. Dersom du har katapulter med i et angrep vil du ha muligheten til å velge mål for dine katapulter. Ved å bruke "katapult mål" i simulatoren vil du på enkel måte klare å finne ut hvor mange katapulter du tenger for å delvis eller helt ødelegge en bygning. Det spiller ingen rolle hvilken bygning du angriper da det eneste som teller er nivået - unntaket her er kirken. Dette betyr at for å kunne ødelegge et akademi på nivå 1, trenger du like mange katapulter som du trenger for å ødelegge smien på nivå 1.

Følgende bygninger kan ikke bli ødelagt under nivå 1: Hovedkvarter, gård og varehus.

Skjulestedet kan ikke bli angrepet av katapulter.


Målet for katapultene kan bli valgt på bekreftelsessiden.

Simulator

Bruk simulatoren til å forutse mulige utfall av et angrep.

Simulatoren gir deg en idè på hvordan utfallet på et angrep vil være. For å bruke simulatoren legger du bare til dine egne tropper og troppene til den du skal angripe, nivået på muren og moral. Du kan velge gjenstandene som din paladin skal ta med seg om du ønsker. Du vil også ha muligheten til å velge flere gjenstander dersom landsbyen du skal angripe har flere paladiner med gjenstander som forsvar. Du er bare nødt til å gjette på hvordan motstanderen din har valgt å bruke sine gjenstander. Du burde også få med deg om hvorvidt troppene er religiøse eller ikke, siden kun tropper med tro slåss med 100% kraft. Dersom du ikke vet om den landsbyen ligger innenfor kirkeradiusen eller ikke, må du bare gjette.

Du kan også forandre på lykken f.eks for å teste hva som vil skje med -25% lykke som en slags "verste tilfelle" scenario. Dette er relevant dersom du ønsker å finne ut om du vil vinne uansett hva lykken måtte være.

Så snart du har gjort alle dine valg vil simulatoren regne ut utfallet av kampen.
Sovemodus

Sovemodus blir kun brukt på speedverdener. Dersom sovemodus er aktivert vil din konto periodevis bli satt til å sove, noe som betyr at angrep på din landsby kun vil bli sendt som besøk og ingen kamp vil skje.

Du kan justere dine foretrukne sovetider innenfor begrensningene i innstillingene til rundene ved å gå innom "innstilinger" og velge "sovemodus" valget.

Nattbonus

Dersom aktivert på en verden vil nattbonusen normalt være mellom midnatt og 08:00, men som mye annet kan dette variere fra verden til verden.

Når nattbonusen er aktivert vil forsvareren motta en bonus på 100% dersom angrepet. Denne bonusen påvirker ikke speidere eller når du angriper barbarlandsbyer.

Dersom nattbonusen var aktiv når et angrep treffer vil dette stå i angrepsrapporten.

Første kirke

Church f1.png

Merk: Kirker er kun tilgjengelig på noen verdener.

Du begynner med en kirke i din første landsby. Denne kirken er spesiell da den påvirker et større område, men den kan ikke bygges ut.

Dersom du mister landsbyen din med din første kirke vil du få muligheten til å bygge den i en annen landsby. Du kan bygge denne kirken i hvilken som helst annen landsby til en billigere pris så lenge du ikke allerede har en kirke i den landsbyen.

Den første kirken kan ikke bli ødelagt av katapulter.

Kirke

Church f1.png

Kirken er den religiøse samlingplassen for de nærværende landsbyene. Uten kirken vil troppene av disse landsbyene kun slåss med halvparten av sin styrke. Absolutt alle byene dine burde være under påvirkningen av kirken. Dersom den verden du spiller på har kirke aktivert, vil din første landsby begynne med den første kirken.

I motsetningen til den første kirken kan denne kirka bli angrepet av katapulter, men den vil være langt mere motstandsdyktig enn noen av de andre bygningene.

Så snart du får flere landsbyer vil det være mulig for å bygge flere kirker. Kirker er en veldig dyr bygning som krever veldig mye gårdsplass for å kunne bygges, så det er ikke lurt å bygge en kirke i alle landsbyene dine. Jo høyere nivå på kirken, jo større område vil være påvirket av kirken.

Church yellow.png Din landsby
Church green.png Landsbyer innen 4 felt
Church red.png Landsbyer innen 6 felt
Church blue.png Landsbyer innen 8 felt

Kirkeradius:

 • Nivå 1: 4 felt i hver retning
 • Nivå 2: 6 felt i hver retning
 • Nivå 3: 8 felt i hver retning

I landsbyoversikten kan du se om din landsby blir påvirket av kirken, samt hvor mange kirker som støtter denne landsbyen. På kartet har du muligheten til å vise område som er påvirket av kirka - den blå sirkelen viser hvor den strekker seg.

 • En kirke blir ødelagt dersom landsbyen blir adlet.
 • En landsby trenger kun en kirke for at troppene skal slåss med full styrke. Flere kirker vil ikke øke styrken til troppene.
 • Troppene dine blir kun påvirket av din egen kirke. Kirkene til dine allierte eller stammemedlemmer påvirker ikke dine tropper.
 • Dersom du støtter andre spillere vil dine tropper bli styrket av andre spillere sine kirker.
 • Når du sender et angrep vil landsbyen du sender fra ha noe å si på om hvorvidt troppene slåss for full styrke eller ikke. Dersom landsbyen du sender fra har kirke, vil det ikke ha noe å si om landsbyen du angriper er påvirket av kirke eller ikke.

Adle en annen spillers landsby

Det å adle betyr at du tar en annen spillers landsby. Dette er den eneste måten du kan få din andre landsby. For å adle en landsby trenger du adelsmenn og må angripe målet ditt med dem. Dersom et angrep er suksessfullt vil adelsmannen redusere lojaliteten i landsbyen. Lojaliteten i en landsby starter på 100 og hvert angrep drar ned lojaliteten med 20-35, selv om du sender flere enn èn adelsmann i et angrep. For å kunne ta over en landsby er lojaliteten nødt til å være 0 eller lavere. Dette tar som regel 4 eller 5 angrep, i sjeldne tilfeller kan det også gjøres med 3 angrep.

Sender du sender en adelsmann alene vil den normalt dø pga standard forsvaret i landsbyen. Derfor burde du alltid sende med ekstra tropper sammen med adelsmannen.

Så snart en adelsmann har klart å få lojaliteten ned til 0 eller lavere, vil den ta over landsbyen og den kan ikke brukes flere gang.

Lojalitet

Lojaliteten i en landsby viser deg hvor nært det er for den landsbyen skifter eier. Den er normalt på 100, og i det tilfelle vil ikke det bli vist. Men så snart en spiller angriper deg med en adelsmann så vil lojaliteten bli lavere - mellom 20-35 for hvert angrep. Lojaliteten vil normalt øke med 1 hver time, men det vil også være avhengig av hastigheten på den verden. F.eks på en verden med hastighet 2 vil lojaliteten øke med 2 per time.

Så snart lojaliteten blir 0 eller lavere, vil landsbyen bli tatt over av angriperen og lojaliteten går opp til 25.

Blir adlet av andre spillere

Det å miste din landsby er selvfølgelig veldig kjedelig, men det er ingen grunn til å gi opp pga det. Du vil motta en ny landsby litt på kanten av kartet, og spillerne i nærheten av deg vil være spillere som er like ny som deg. Du vil derfor ha en god sjanse til å kunne vokse seg stor og sterk på den verden. På verdener som har holdt på en stund, vil ha nybegynner landsbyer som er litt utviklet.

Spør stammen din om hjelp og la dem sende deg ressurser eller tropper sånn at du kan bygge deg raskt opp igjen.

Utdanne adelsmenn

For å utdanne en adelsmann er du først nødt til og fullføre bygningskravene. Dette betyr at du er nødt til å ha hovedkvarter nivå 20, smie nivå 20 og marked nivå 10. Du må også ha nok ressurser og gårdsplass!

Antall adelsmenn du kan utdanne kommer an på antall gullmynter eller pakker du har. Disse blir plassert i akademiet ditt! Gullmynter eller pakker kan ikke bli brukt opp eller mistet, selv om du måtte miste en adelsmann eller landsby.


Tilbake til hovedsiden.