Fra Tribalwars Wiki NO
Hopp til: navigasjon, søk

Landsbyoversikt

Landsbyoversikten gir deg mye informasjon om landsbyen din. Du kan se størrelsen på bygningene dine, din nåværende ressursproduksjon, dine tropper og dine troppbevegelser.

Du kan bytte mellom den klassiske og den grafiske landsbyoversikten. Den klassiske oversikten er en stor fordel når du er på en langsom internettforbindelse. Hvis du har en premium-konto, får du mye, veldig nyttig tilleggsinformasjon som produksjonen i bygningene, mengden av kjøpmenn og tiden når lageret ditt blir fullt.

Nedenfor er en merket landsbyoversikt som viser hvordan de forskjellige bygningene ser ut.

Overview.png

Endre Landsbynavn

Change name.png

Du kan endre navn på landsbyen din ved å gå til hovedkvarteret. Nederst til venstre under bygningene ser du navnet, som du kan redigere og lagre med "endre".
Ressurser

For å bygge bygninger eller rekruttere enheter trenger du ressurser. Man mottar ressurser automatisk fra ressursproduksjonen (Hogstfelt, Leirgrav, Jerngruve). Ressursene vil man motta selv når man ikke er logget inn på kontoen.

Mengden ressurser du får, avhenger av størrelsen på ressursbygningene dine. Det er viktig at man bygger opp varehus for å sikre at du ikke mister ressursene som ikke passer. Øverst til høyre på skjermen kan du se hvor mange ressurser lageret ditt kan holde, og hvor mange du har.

Resources.png

Tallet til høyre viser hvor mange av hver ressurs som kan lagres. I dette eksemplet kan maksimalt 400000 av hver ressurs lagres. Tallene til venstre for dette beløpet viser ressursbeløpene som er lagret akkurat nå (53313 tre, 222435 leire og 21519 jern).
Konstruere byggninger

Hvis du vil bygge en bygning, må du klikke på landsbyens hovedkvarter og deretter klikke på "utvid til nivå X". Du trenger den angitte mengden av tre, leire og jern. Den nøyaktige mengden avhenger av hvilken type bygning og nivå det er. Jo større du vil bygge bygningen, desto flere ressurser er nødvendig for neste nivå.

I tillegg trenger noen bygninger andre bygninger på bestemte nivåer som et krav. For eksempel kan du bare bygge et marked etter at du har bygget et lager opp til et visst nivå. I hovedkvarteret ser du disse kravene samt kostnadene.

Rekrutere enheter

Du kan rekruttere dine første enheter i brakkene. For å konstruere brakker må du oppgradere hovedkvarteret til nivå 3. Først vil du bare kunne bygge spydmenn og sverdmenn; for flere enheter trenger du for eksempel en smie og nye bygninger (som stall og verksted). I Enhetsoversikt kan du finne en kort beskrivelse av kravene til en bestemt enhet og hva dens egenskaper er.

For å rekrutere tropper må du først trykke på brakkene.


Så trykker du bare på det antallet du ønsker å rekrutere.


Kartet

Kartet viser deg en grafisk visning av verden, og er nøkkelen til navigering rundt om på spillet.

Det finnes to typer kart på spillet. Den første finner du på venstre siden av skjermen, og viser et nærbilde av dine umiddelbare områder. Du kan enten bruke piletastene til å dra deg bortover kartet, eller så kan du bruke musen til å dra (dersom du har en oppdatert nettleser).

Dersom du holder musepekeren over en landsby vil den vise deg standard informasjon om landsbyen. Dersom du har aktivert kontekstmenyen, og klikker på landsbyen vil du få opp flere mulige handlinger relatert til den landsbyen - f.eks sende tropper eller ressurser.

Det mindre kartet viser en langt større del av verden.


Kartet inndelt i kontinenter

Kartet er delt inn i 100 kontinenter, hver av dem har en størrelse på 100x100. Bildet under viser hvordan kartet er delt inn. Når du er inne på spillet og ser på kartet, vil kontinentene være i et annet formal; Kxx, der hvor xx er kan du finne nummeret på kontinentet - f.eks K45

Welt.pngAnnen informasjon om kartet


Et eksempel på et skjermbilde på en verden med kirke og bonuslandsbyer aktivert.

På verdener med kirke aktivert, kan du klikke på "vis område påvirket av religion" som vil vise deg dine landsbyer som er innenfor din kirkeradius.

Dersom du har en premiumkonto kan du aktivere "politisk kart" ved å klikke på "vis det politiske kartet". Dette gjør sånn at de fargene som vist på bilde dukker opp.

Aktivering av kontekstmenyen aktiverer tilgjengeligheten av kontekstmenyen, som vist over.

Spillere med premiumkonto kan endre størrelsen på kartet sitt til følgende størrelser:

 • 4x4
 • 5x5
 • 7x7
 • 9x9
 • 11x11
 • 13x13
 • 15x15
 • 20x20
 • 30x30
 • Tilpasset størrelse (dra sidene på kartet)

Stammer

Dersom du ønsker å lykkes på TribalWars trenger du en stamme. Spillet handler om å samarbeide med andre spille for å klare et felles mål. En stamme hjelper hverandre når det trengs! Sammen skal dere utforske og vokse.


Finne en stamme

Spillet går mye bedre ved samarbeid. Derfor er det viktig å finne en stamme du kan være med i. Det er anbefalt at nye spillere blir med i en allerede eksisterende stamme og lærer det grunnleggende om spillet før de etablerer sin egen. Det er ikke anbefalt å lage en stamme før du har fått litt erfaring med spillet. Her er noen tips:

 • Ikke kontakt den største stammen. De er som regel ikke ute etter nye rekrutteringer sånn uten videre.
 • Stammen du blir med i bør om mulig ligge i nærheten slik at dere raskt kan hjelpe hverandre gjensidig. Hvilke stammer som er i nærheten av deg kan du sjekke ved å f.eks klikke på "stamme" i toppmenyen.

Rangering i stammen


Found.png
Stammegrunnlegger

Gjør at denne spilleren blir stammegrunnlegger. Dermed får han all makt og alle rettigheter i stammen, han/hun kan oppløse stammen, forandre navnet og innstillinger samt forandre andre spilleres rettigheter. Aldri gi ut disse rettighetene uforsiktig. Det er lett å misbruke rettighetene med å oppløse stammen eller ta vekk rettighetene til en av stammegrunnleggerne.

Lead.png
Stammeledelse

Medlemmer i stammeledelsen kan sette privilegier og titler på andre spillere og kaste ut spillere. De kan bli gitt andre rettigheter som kan bli gitt av stammegrunnleggere. Denne rettigheten må gis ut med forsiktighet, fordi med disse rettighetene kan noen kaste ut alle medlemmene i stammen.

Invite.png
Inviterer

Denne spilleren kan invitere andre inn i stammen.

Diplomacy.png
Diplomat

Denne spilleren kan forandre stammeprofilene og opprette IAP-er og allianser.

Mass mail.png
Rundskriv

Denne spilleren kan sende meldinger til hele stammen.

Forum mod.png
Moderator i stammeforumet

Denne rettigheten gir spilleren tillatelse til å forandre og slette innlegg i stammeforumet.

Internal forum.png
Skjult forum

Denne spilleren kan se skjulte fora som er usynlig for normale medlemmer.

Trusted member.png
Forum for pålitelige medlemmer

Spilleren kan se forum som er synlige for pålitelige medlemmer, men ikke skjulte forum.

Forlate en stamme: Det hender at du ikke alltid er fornøyd med stammen du er med i, og ønsker å bli med i en annen. Det er derfor mulig å skifte stamme. Klikk på "Forlat stamme" for å forlate stammen din. Du finner denne knappen når du klikker på "Stamme" direkte over de interne kunngjøringene.

Forlat stamme.png


Det er derimot ikke alltid det faktisk er mulig å forlate stammen når du først har blitt medlem. Dette er avhengig av innstillingene som er på den verden.

Rapporter

Rapporter blir opprettet for din konto etter forskjellige handlinger - som f.eks når et angrep treffer en landsby. Du vil også motta rapporter for handel, støtte, stammeinvitasjoner og mange andre ting. For å se på dine rapporter klikker du bare på "rapporter" som du kan finne på toppen av skjermen din.

Rapportene blir automatisk sortert i følgende kategorier:

 • Angrep
 • Forsvar
 • Støtte
 • Handel
 • Diverse

Du kan enten se på alle rapportene eller rapporter per kategori ved å bruke menyen du har på venstresiden.

Av og til vil det være rapporter du ikke trenger eller at du får altfor mange av dem. I det tilfelle kan du sette opp et filter. Du kan finne det valget under "filter" i menyen til venstre. Når du aktiverer den vil du etter det ikke motta flere rapporter av den typen til du fjerner filtret.

Rapporter blir automatisk slettet etter en stund. Dersom du ønsker å beholde noen av dine rapporter permanent er du nødt til å arkivere dem. Den muligheten er kun tilgjengelig dersom du har en premiumkonto.


Angrepsrapporter

Når du blir angrepet eller angriper andre spillere, vil dine rapporter bli vist vedsiden av en farget dott. Disse forskjellige fargene betyr:


 • Green.png Du led ingen tap i dette angrepet
 • Yellow.png Du vant angrepet, men du mistet tropper
 • Red.png Du tapte
 • Red yellow.png Du tapte, men du skadet en bygning
 • Blue.png Speiderangrep

Handel

Handel tillater deg å bytte ressurser med andre spillere. Du kan handle ressurser på markedsplassen.

Fri handel er når du sender ressurser til en annen landsby uten at du mottar ressurser tilbake. Med unntaket av å sende ressurser til deg selv, kan det være muligheter for at du ikke vil ha muligheten til å gjøre dette en gitt tidsperiode etter at du har blitt med i en verden. Dersom du ikke har muligheten til å bruke frihandel, vil du få en feilmelding når du prøver med datoen for når dette vil være mulig.

En handelsmann kan bære 1000 ressurser. Dette kan være 1000 av en ressurs, ellers så kan det deles opp akkurat som du selv ønsker. F.eks en handelsmann kan bære 100 tømmer, 350 leire og 550 jern.

Når du bygger ut markedsplassen vil du få flere handelsmenn. Dette betyr at du vil ha muligheten til å flytte flere ressurser samtidig.

Når du ønsker å bytte ressurser med noen du ikke kjenner, kan du opprette et tilbud på markedsplassen i stedet for å bruke frihandel. Dette forsikrer begge parter at dem får akkurat det dem ba om.


Handel via tilbud

Tilbudssystemet tillater deg å enten opprette ditt eget tilbud, eller godta tilbud fra andre spillere. Når du aksepterer et tilbud, eller andre aksepterer ditt vil ressursene automatisk bli sendt.

For å opprette et tilbud går du til markedsplassen og klikker på "egne tilbud". Fra det vinduet kan du opprette så mange tilbud du ønsker. Det kan være lurt å dele opp et veldig stort tilbud til flere små sånn at flere spillere kan akseptere dem.

For å akseptere andre sine ønsker klikker du bare på "andre tilbud". Du kan også filtrere resultatene etter hvilke ressurser du ønsker eller maks avstand.


Et eksempel på hvordan andre sine tilbud vil se ut på markedet.

Startup

I begynnelsen trenger du mest av en ting, nemlig ressurser. Hogstfelt skjærer tre, Leirgrav samler leire og Jerngruve produserer jern. Jo mer du utvider disse bygningene jo mer produserer de. Når du først blir med på en verden, så anbefales det å bygge opp ressursproduksjonen med noen få nivåer.

Etter du har sikret deg en god base produksjon av ressurser, så kan du begynne å bygge tropper. I brakker (Hovedkvarter nivå 3 nødvendig) kan du begynne å rekruttere Spydmenn. Spydmenn tilbyr litt beskyttelse mot angripere som kanskje vil plyndre deg for ressursene dine. De er vanligvis ikke noe gode angripende tropper, men de er nyttige for å stjele ressurser fra svært små mål.

I tillegg til å rekruttere tropper, er det også andre måter å beskytte landsbyen din på, og forsvare ressursene dine i det tidlige stadiene av spillet. En måte å beskytte ressursene på er å bygge opp Skjulested. Jo større skjulestedet er, desto flere ressurser er sikre fra angriperne. En annen god avskrekk er å bygge en mur (Brakker nivå 1 er nødvendig). Jo høyere nivå muren er, desto sterkere er landsbyens grunnleggende forsvar. Dette betyr at fiender vil lide høyere tap når de angriper landsbyer med høyere murer.

Hvis du finner at du har har alt for mye av en type ressurs, kan du vurdere å bygge en markedsplass. (Hovedkvarter nivå 3 og varehus nivå 2 er nødvendig). På markedet kan du se hva dine naboer tilbyr, og handle bort ressurser du ikke vil ha. Du kan også lage dine egne tilbud.

Du bør også se deg rundt i området for å finne en god stamme å bli med i. Det er alltid lettere å kjempe og forsvare seg i en gruppe. Det er også en god måte for å møte mange hyggelige mennesker!

Sen start

Skulle du bli med på en verden som har gått på en stund, anbefales det å endre strategien din litt. Det er selvsagt fortsatt viktig å få en god grunnleggende ressursproduksjon slik at det er mulig å bygge opp landsbyen din raskt. Men du må raskt også begynne å beskytte landsbyen din. For det er det best å bygge opp muren og skjulestedet, og også bygge noen enheter. Det å skrive til dine potensielle angriperen kan også ofte hjelpe. Det anbefales alltid å bruke enheter du produserer til å plyndre andre landsbyer.

Nå viser vi deg den største forskjellen til vanlig start:

Ikke gjør den feilen at du konsentrere deg for mye om å skape din første adelsmann. Det kan høres logisk å prøve å få en andre landsby så fort som mulig, men det hjelper deg ikke hvis du ikke kan forsvare landsbyene dine. Hvis du bare konsentrerer deg om å komme til adelmennene, er du et enkelt mål, og også et godt likt mål som større spillere kunne ønsket seg. Når da angrepene begynner å komme inn, er det vanligvis for sent.

En metode for å forberede seg på dette er å bruke en defensiv strategi. Dette betyr å skape mange sverd- og spydmenn. Hvis du lager nok tropper, er du et veldig dyrt mål, og angriperen din vil vanligvis prøve å finne et enklere mål. Moral hjelper deg også hvis du blir angrepet av større spillere. En veldig stor spiller mister opptil 70% av angrepsstyrken sin på grunn av moral.


Sikkerhetsfasen kan ta litt tid, men det vil vanligvis lønne seg, da du alltid kan bruke de defensive troppene i det senere spillet. Når du har en god mengde defensive tropper - noe som 1200 spyd og 1200 sverd - kan du begynne å tenke på en adelsmann.

Du vil sannsynligvis kunne fortelle hvor verdifull den taktikken var, ved å se på naboens landsbyer ....


Forklaringer

Place.png Samlingsplass Det sentrale stedet for troppekoordinering.
Attack.png Angrep Lær hvordan du angriper andre spillere.
Att.png Forsvar Forsvar deg mot angriperen!
Support.png Støtte Slik hjelper du dine stammemedlemmer
Speed.png Hastighet Lær mer om hastigheten til enhetene dine.
Wall.png Muren Muren og dens rolle i kamp.
Unit spy.png Speiding Slik henter du informasjon om dine motstandere.
Unit knight.png Paladinen En meget sterk og fleksibel enhet.
Unit knight.png Våpenkammeret Utstyr din paladin med gjenstander.


Tilbake til hovedsiden.