Kirke

Fra Tribalwars Wiki NO
Til navigasjon

Kirke

Church f1.png


Vennligst merk at kirker kun er tilgjengelig på noen verdener.


Kirken styrker troen hos innbyggerne som ligger innenfor kirkeradiusen. Utenfor kirkens radius kjemper dine tropper kun med halvparten av sin styrke. Derfor bør alle dine landsbyer være under innflytelse av en kirke. Hver landsby kan kun ha èn kirke – din første landsby vil automatisk ha en kirke.

I motsetning til den første kirken kan vanlige kirker bli angrepet og ødelagt av katapulter. Det er likevel vanskeligere å ødelegge en kirke enn andre bygninger på samme nivå!

Så snart du begynner å få flere landsbyer får du muligheten til å bygge flere kirker. Det er derimot ikke nødvendig å bygge kirker i absolutt alle landsbyene dine da kirker er en veldig dyr bygning, og krever veldig mye gårdsplass. Det er derfor lurt å kun bygge kirker på strategiske plasser. Jo høyere nivå du har på kirken din, jo større område vil kirken ha innflytelse over.


Church yellow.png Din landsby
Church green.png Byer innenfor 4 felt
Church red.png Byer innenfor 6 felt
Church blue.png Byer innenfor 8 felt

Kirkeradius (tro):

  • Nivå 1: 4 felt i hver retning
  • Nivå 2: 6 felt i hver retning
  • Nivå 3: 8 felt i hver retning


I byoversikten kan du se om byen din blir påvirket av en kirke og hvor mange kirker det er som støtte byen. På kartet har du også muligheten til å se innflytelsesområdet til kirken din - den blå sirkelen på kartet viser rekkevidden.


  • Kirken blir ødelagt dersom byen blir overtatt (adlet)
  • En by trenger kun èn kirke for å slåss med full kraft. Ekstra kirker vil ikke påvirke kraften ytterligere
  • Krigere får kun styrke fra sin egen kirke. Kirker fra allierte og stammevenner hjelper ikke på dine krigere
  • Sender du støtte til en annen spiller vil troppene bli påvirket av hvorvidt det er kirke i den byen eller ikke
  • Dersom byen du sender angrep fra er under innflytelse av kirken, spiller det ingen rolle om byen du sender angrep på har kirke eller ikke - det er kun den byen du sender angrep fra som spiller noen rolle


Bygningskrav for å få kirke er level 5 hovedkvarter og en gård som klarer å holde befolkningen (21+++).


Byggetid kirke:
Level 1 = 5:40:00
Level 2 = 6:48:00
Level 3 = 8:09:36

Kirke kostnader:
Level 1: 16.000 Ved - 20.000 Leire - 5.000 Jern - 5.000 Befolkning
Level 2: 20.160 Ved - 25.600 Leire - 6.300 Jern - 2.750 Befolkning(ekstra)
Level 3: 25.402 Ved - 32.768 Leire - 7.938 Jern - 4.263 Befolkning(ekstra)


Ødeleggelse av kirke;
Det tar 400 katapulter for å ødelegge en lvl 1 kirke.
167 for å ta lvl 2 til lvl 1
og 125 for å ta lvl 3 til lvl 2.
Eller 600 for å ta lvl 3 helt ned.
Dette er med en tom murløs landsby med 0% lykke, ingen moral og ett religiøs angrep.