Fra Tribalwars Wiki NO
Hopp til: navigasjon, søk

Generelt om vinnerkrav

Det kan være flere faktorer som avgjør hvordan og når en verden avsluttes. Vinnerkravene kan ha store forskjeller og svinge veldig, derfor anbefaler vi deg og alltid være kjent med hvilke vinne krav som gjelder for den verden du spiller på. Det finnes forskjellige vinnerkrav som er lagt til i selve systemet:
- Skatter
- Dominansekrav (i prosent)
- Poeng-/landsbykrav (i antall)
- Runekrig
- Den store beleiringen

Gammle (tidligere) vinnerkrav
På eldre (og nå stengte) spillverdener, var det ingen automatiske vinnerkrav da dette kom en stund etter start. På disse verdene var det nødvendig å finne andre løsninger for å avslutte verdene. Om du f.eks. ser på Hall of Fame for eldre verdener, og lurer på hvordan stammen vant, finner du som oftest dette på det offentlige forumet.

Skatter

Såå... du har nå spilt en stund, bygd opp byen din, adlet dine fiender, blitt med i en stamme og plager alle småspillere rundt omkring. Hva kan du da gjøre? Etter en viss tid vil "Skatter" dukke opp i gråbyer/barbarlandsbyer rundt om på hele kartet. Disse skattene er oppfinnelser og oppdage3lser som vil lede din verden til en ny æra. De er også hovedobjekter til den verden: En stamme som klarer å få tak i et fullt sett med skatter, og holder de over en viss periode vil vinne den verden.

Kontrollere en skatt

Du får kontroll over skatten når du erobrer landsbyen som holder på skatten (vil vises på kartet med et flagg) eller så vil den bli flyttet til en av dine landsbyer. I motsetning til tropper vil en skatt kun kunne flyttes en lite antall felt om gangen. Etter å ha blitt flyttet på, må skatten hvile i en av de landsbyene for en langvarig periode - dette er noe som kan tilpasses i innstillingene. Når du gir ordre om å flytte på skatten, vil du miste kontroll over den - du kan ikke kansellere flyttingen eller få den tilbake (med mindre den blir flyttet tilbake til deg), så vær forsiktig med hvem du stoler på.

Skattens spredning

Når verden har eksistert en viss periode, vil skatter begynne å dukke opp i gråbyer rundt om på kartet. I de fleste tilfeller vil skatter velge områder hvor det er muligheter for konflikt - det vil si der det gjerne er to-tre stammer i et område.

Det er i alt 12 forskjellige skatter!

Etter at skattene har vært på verden en stund, vil kopier begynne å dukke opp. Disse er like mye verdt som originalene! Etter hvert vil skattene spre seg mer og mer, og det blir vanskeligere og vanskeligere å være alene om og ha skattene.

Vinne verden

For å vinne en verden er stammen din nødt til å være eier av et sett med skatter (12 forskjellige). Det er ikke nødvendig å eie absolutt alle skattene på kartet, men stammen er som sagt nødt til å ha en av hver. Etter at en stamme har fått samlet det de trenger, vil en nedtelling starte og den sier noe om hvor lenge en er nødt til å holde på skattene før de faktisk vinner.

Mister en stamme en skatt i mellomtiden, vil nedtellingen stoppe og en er nødt til å starte helt på nytt igjen når en igjen får kontroll på alle skattene.

Etter at en verden er vunnet vil fred automatisk bli slått på, og verden vil etter hvert bli avsluttet.

Opplysningens tidsalder

Opplysningens tidsalder er en type sluttspill, introdusert i juli 2019 hvor spillere eller stammene må overvinne en av de spesielle universitetsbyene og oppgradere universitetet til et visst nivå. Når en stamme eller en spiller bygger det siste nivået på universitetet i denne spesielle landsbyen, vil verden ende.

For å oppnå det målet raskere må spillerne av en stamme jobbe sammen og sende ressurser til landsbyen. Tanken bak dette sluttspill-konseptet er å bygge og oppgradere et "Verdens underverk" som en vinnende tilstand.

Du finner mer informasjon på følgende side: Age of Enlightenment

Dominanse

Etter hvert som uker og måneder flyver forbi, vil du kanskje legg merke til at stammen din sakte brer seg utover kartet og får et sterkere hold på verden. Hvis verden du spiller på da i tillegg har dominanse som vinnerkrav, vil det kanskje også kunne bety at dere er nære med å vinne. Så snart en stamme oppnår en viss dominanse (varierer avhengig av hva som ble satt i innstillingene), så vil en advarsel bli sendt ut til alle spillerne som da vil informere alle om at en stamme er nær med å vinne verden.

Når dette skjer så er det en kamp for den største stammen til å kjempe om de siste % de trenger, og de andre sin oppgave å stoppe de.

Hva er dominanse?

Dominanse er en kalkulert % av spillereide byer som tilhører en stamme. La oss si at en verden har 50.000 spillerbyer, og en stamme ier 25.000 av de - det vil da si at den stammen eier 50% av spillerbyene på den verden.

Krav for å vinne

For at en verden skal kunne vinne en verden, er begge kravene nødt til å være innfridd (mer nøyaktige krav er avhengig av innstillinger)

  • Verden har oppnådd en viss levetid (alder)
  • En stamme er nødt til å ha oppnådd påkrevd dominanse

Vinne verden

En advarsel blir sendt ut til alle spillerne når vinnerkravene snart blir oppnådd. Så snart kravene har blitt møtt, vil det sendes ut en rapport til spillerne som forteller at endgame har startet og en kort tid etterpå vil fredsinnstillinger aktiveres. Stammen som klarte å oppnå påkrevd dominanse har da vunnet verden.

Byer/poengkrav

Dette vinnerkravet kan handle om enten en stamme eller spiller, det kommer egentlig helt på innstillingene til verden. Dette alternativet ser vi for det meste på speed (verdener med veldig høy hastighet), og er ikke så mye brukt på vanlige verdener. I begge tilfeller er en stamme/spiller nødt til å oppnå minimumskravet for byer eller poeng for å kunne vinne. Når det er gjort er de nødt til å holde på det en viss periode! Skulle en stamme/spiller miste poeng/byer vil nedtellingen stoppe opp og en er nødt til å starte på nytt igjen.

Krav for å vinne

For at en verden skal kunne vinne en verden, er begge kravene nødt til å være innfridd (mer nøyaktige krav er avhengig av innstillinger)

  • En spiller/stamme er nødt til å ha fått minimumsgrensen for poeng
  • En spiller/stamme er nødt til å ha fått minimumsgrensen for byer
  • En spiller/stamme er nødt til å holde på de kravene over for en gitt tidsperiode

Vinne verden

En advarsel blir sendt ut til alle spillere når en stamme eller spiller oppfyller alle kravene. På dette punktet vil resten av verden ha en spesifikk tidsfrist på seg til å ødelegge en mulig seier for den stammen/spilleren. Dersom ingenting skjer, og stammen/spilleren klarer å holde på byene/poengene over den perioden vil verden til slutt ha være vunnet.

Runekrig

Runekrig ble introdusert som et nytt sluttspill i juli 2017 med verden 32.

På et punkt vil mystiske runelandsbyer dukke opp over hele kartet, klar til å bli erobret. Å kontrollere disse er nøkkelen til seier over verden. Men det er ikke så lett som det høres ut som. Det er flere utfordringer du må beseire.
- Den første utfordringen vil være å beseire krigere som forsvarer landsbyene, en gammel sekt sverget til å forsvare hemmeligheten til rune steinene!
- Den andre utfordringen vil være å holde på landsbyen. Da runestenene vil gjøre soldatene svakere. Å forsvare disse landsbyene vil være vanskelig og krever sterke allianser for å lykkes.
- Den tredje utfordringen vil være å erobre og holde på nok landsbyer for å vise styrke! Stammer vil bli gitt ikke bare å erobre nok runelandsbyer, men 60% av runelandsbyene på hvert kontinent.

Stammen som har mulighet til å overkomme disse utfordringene og holde på over 60% av runelandsbyene i hvert kontinent for 14 dager, vil få runesteinene og vinne verden.

Faser i runekrigen
For å gi deg en bedre ide på hvordan det fungerer har vi laget en kort oversikt som forklarer hvordan runeverden virker. Generelt sett er en runeverden delt i tre faser:

Forberedende fase
Tidlig i spillet er det som du kjenner det fra før. Du bygger din by, rekrutterer styrker, sloss mot dine fiender og utvider ditt området. Men så vil runelandsbyer dukke opp.

Erobrende fase
Så fort en runelandsby dukker opp, endrer spillmåten seg. Nå må stammene erobre runelandsbyer på alle kontinent. Smarte ledere vil selvfølgelig ha tatt dette med i beregningen. Små stammer vil også ha fordeler med å angripe tidlig og stjele verdifulle rune-landsbyer fra større stammer ved å angripe forsvaret.

I starten av denne fasen ligger fokuset på å beseire fiendtlige styrker og erobre rune-landsbyer, vil hver stamme måtte bytte fokus mer mot å forsvare disse landsbyene. I henhold til forsvaret (som vil ha -60% forsvar) vil det bli vanskeligere og holde på landsbyen jo fler som blir erobret. Det blir viktig å holde et øye på fienden. Fortløpende støtte til forsvarende enheter kreves for å holde på de nødvendige rune-landsbyene.

Kontrollfase
Når en stamme har klart å erobre alle de nødvendige rune-landsbyene, vil en teller dukke opp. Når den er ferdig er verden vunnet. I denne fasen må den dominerende stammen bestemme seg om de vil fortsatt kontrollere landsbyene under deres eie, eller kanskje risikere å øke mer på kartet. De andre stammene har også en ny mulighet til å bruke strategien på. Det mest klare er at de prøver å ta landsbyer fra den dominerende stammen. Men det er andre muligheter, som å angripe rekrutteringssenteret av fienden for å ødelegge støtten av nye enheter. Dere velger selv hvordan dere vil håndtere dette.

Den store beleiringen

Den store beleiringen er et nytt format for sluttspill som introduseres med verden 38, som åpner dørene onsdag 22. august 2018. Konseptet gligner på et "King of the Hill"-type sluttspill, hvor det fra verdensstart er en stor by i midten av kartet med forskjellige landsbyer spillere kan erobre. Disse er vanskelige å forsvare, og man må kontrollere et bestemt antall av disse landsbyene for å vinne.

For å lese mer om dette sluttspillet, finnes det en egen side her som går mer i detalj.

Endringer ved sluttspill

Ved sluttspill (når verdenen nærmer seg seier) kan det hende at enkelte innstillinger endres. Dette inkluderer f.eks. reisedistanse for adelsmenn og priser for gullmynter.