Fra Tribalwars Wiki NO
Hopp til: navigasjon, søk

Hovedvekten vil være på å beskrive forskjellige måter å angripe noen på, uten å gå alt for mye inn på detaljer. Dette fordi jeg syns folk skal få utvikle sine egne metoder, og lære seg en del på egenhånd, samt at jeg er for lat til å skrive mye.Snikangrep

Helt klart den 'letteste' måten å angripe på. Snikangrep sånn jeg tenker på det er å prøve seg på angrep når man tror at forsvareren ikke er pålogget. Gjerne da midt på natta, tidlig på morgenen, under skoletiden, osv.

Man kan selvfølgelig prøve seg på å gjette, men det er helt klart en fordel hvis man har en viss anelse om livsstilen til forsvareren.

Essensielt så kan du ved snikangrep prøve deg på å sende speiderangrep fra byer i nærheten, for så å sende adels fra så kort avstand som mulig. Husk, jo mindre tid du bruker, jo større er sjansen for at forsvareren ikke logger seg på. Man kan også droppe speidingen, og prøve seg på nukes og adels. Men hvis man angriper på natta har man ofte ganske god tid, så da anbefaler jeg at man speider som gal. Drep gjerne forsvareren sine nukes, så sjansen for readling minskes.

Her kan det være en fordel å sende en del fakes, siden forsvareren fort vil måtte bruke en del tid på å sortere dette dersom han/hun skulle komme til å logge på mens angrepene er på vei inn. Send gjerne angrepene på forskjellige tidspunkt.

Hvis du føler for det kan du selvfølgelig også sende en mail til forsvareren, og håpe på at det blir lest dersom den er der. Husk å ikke send fra en konto du er KV, da dette er imot reglene ( §3 ), eller som rundskriv ( §6 ).

Denne måten å angripe på krever strengt tatt ikke noe særlig til ferdigheter, men heller en liten mengde flaks.


Teppebombing

Jeg må innrømme at dette er en av mine favoritter. Simpelt prinsipp: Man nuker sønder og sammen alle byene i et område. Pøser på med nukes for å slakte samtlige tropper. Dessverre krever dette at forsvareren må være en del mindre enn angriperen(e), siden typisk så har de fleste mer forsvar enn angrep.

Her er det helt klart en fordel å ha noen katapulter i angrepsbyene siden forsvareren vil få mindre lyst til å dodge alt for mye. I tillegg så kunne du kanskje kjøre en del fakes. Noen hundre.

Når man har nuket i en stund, altså når man ser at det begynner å bli stort sett bare tomme byer, er det på tide å kjøre på med adels.

Her vil man merke forskjellen på om forsvareren har blitt angrepet noe særlig tidligere. En del erfarne forsvarere vil sette troppene sine i noen få byer. Det vil da være en del tomme byer - som da du kan katapultere sønder og sammen hvis du så ønsker - og noen få med mye tropper i seg. Disse vil det da sannsynligvis koste mye å få rensket.

Grunnen til at de vil stacke noen byer er at da vil det være mulig å snipe adelstog som du sender. Det er, mildt sagt, irriterende.

Men husk at de bare kan sende støtte fra et fåtalls byer. Hva kan man gjøre da? Vel, utnytte det at man har mer tropper å rutte med, selvfølgelig. Hvis man benytter seg av adelsnukes ( dvs 1 nuke med 1 adels, ganger fire/fem ) vil det bli kostbart for forsvareren å snipe. Veldig kostbart, spesielt siden muren sannsynligvis er temmelig smadret.

Her er det viktig å enten time inn støtte rett etter siste adels, eller sende siste adels med en del forsvarstropper.

Den beste måten å beskrive hele dette prinsippet på er det engelske uttrykket 'war of attrition', eventuelt 'brute force'. Du utnytter det faktum at du har mest tropper og gir forsvareren færrest muligheter til å stoppe deg. Eliminerer muligheten til å støtte opp ( ved å slakte alle troppene rundt omkring ), eliminerer muligheten til å snipe i noen stor grad ( ved å bruke adelsnukes ) og sist men ikke minst eliminerer muligheten til å readle ved å enten støtte opp eller sende forsvarstropper med siste adels. Dersom man bruker katapulter kan man også knuse smiene. De tar lang tid og bygge opp, og i mellomtiden kan ikke forsvareren lage adelsmenn i de byene.

Her er det også en klar fordel å ha en del byer rett ved forsvareren. Hvorfor? Elementært, egentlig. Jo mindre avstand du har med adels, jo mindre område trenger du å knuse. Husk at det hele dreier seg om å fjerne muligheter for forsvareren. Mindre avstander => færre byer i nærheten => færre muligheter.

Noe det er viktig å merke seg ved denne metoden er at det ikke er nødvendig med spesielt god timing. Litt overfladisk timing, ja, det er greit. Spesielt når det gjelder støtte. Men det er ikke en nødvendighet.

Husk at du hele tiden bør følge opp med nukes i det området du angriper, for å holde troppenivået nede.


Drukning

( Ja, jeg kom på det navnet nå i farta. )

Enda et veldig enkelt konsept, om enn noe tidkrevende.

Fokuset her er at du skal forvirre forsvareren mest mulig. Det krever egentlig ikke så mye tropper, bare ganske mye tid.

Her er det også en stor fordel å samarbeide med noen andre. Men ja, sånn her går det:

Du lager en del adelsnukes. For hver tredje adelsnuke, så lager du også en adels i en forsvarsby. I alle byene du har adels har du også en god del katapulter/rambukker. 50-60 stykker, gjerne.

Nå bør du helst bruke faner for å sette ting opp. Men prinsippet er som følger: Fra hver by du sender en adels så sender du også en hel haug med fakes. Samtidig! Kan ikke fokusere nok på dette, det skal sender samtidig slik at samtlige adels ser ut som en fake. Ikke send adelsangrepene samtidig - da er det lett for en intelligent forsvarer å finne dem.

Gjør dette med alle byene du lagde adels i, og gjerne enda flere. Send også et par nukes på hver by du sender adels på.

Her er timing, som det er, veldig viktig. Hele ideen er at det skal se ut som om det bare er single rambukk-fart angrep! Hvis det ankommer fire angrep veldig nære hverandre på samme byen, vil forsvareren fort bli mistenksom. Oppdages en adels er det også en sjanse for at flere vil bli oppdaget.

Det kan også være greit å sende noen adelsfakes. Kanskje til og med fake adelstog, slik at fokuset blir på dem.

Men samtidig så må det være en viss timing på dine adels. Er de innenfor en time vil det som regel være bra nok. Ikke så nærme at det virker mistenksomt, men nok til at forsvareren ikke får så mye tid til å reagere på. Riktig timing vil ikke nødvendigvis si at angrepene skal treffe samtidig.

Du burde også passe på at dine adels ikke er helt først eller helt til slutt av angrepene. Folk som tagger begynner ofte enten nederst eller øverst på lista, og de mer grundige går gjerne gjennom ett og ett - helt til det virker åpenbart at det bare er masse fakes. Husk at adels bruker litt mer tid enn rambukker/katapulter.

Det varierer hvor man fakes som er nødvendig, men en god del hundre må til i de fleste tilfellene. Gjerne godt over tusen. Hvis dere er tre spillere, og alle sender over tusen angrep... da blir det over tre tusen angrep. Det er ikke mange som gidder å gå gjennom hvert eneste ett av de angrepene for å sjekke etter adels. Spesielt ikke hvis man ser noen åpenbare adelstog på vei inn...

Klassisk stil

En mer 'typisk' måte å angripe på er å sende en god del fakes, og en god del adels, og håpe på at forsvareren ikke helt vet hva han/hun driver med. Da sender man gjerne en del falske adelstog, og mange andre fakes, og krysser fingrene for at noen hundre angrep er nok til å forvirre forsvareren.

Greit nok, forsåvidt, men funker usedvanlig dårlig mot erfarne forsvarere. Man må i så fall sende en god del adelstog, og ha ekstremt god timing.

Noe man kan gjøre for å få dette til å virke bedre er å sende angrepene på litt forskjellige tidspunkter, noe som vil gjøre det vanskeligere - men langt ifra umulig, les her for mer om det - for forsvareren å finne ut hva som er adels. Hvis han/hun ikke er pålogget, selvfølgelig.

Selvfølgelig så kan man jo gjøre dette så bra at forsvareren rett og slett ikke greier å stoppe angrepene, men dette krever som regel så bra timing at... vel, ikke så mange som greier det. Spesielt ikke så lett som det egentlig er å snipe adelstog.


Masseadling

Vi har nå kommet til det stadiet at mange spillere begynner å få mange adelsmenn. Veldig mange adelsmenn. Essensielt så blir dette som en kombinasjon av det jeg har kalt drukning og klassisk stil, og hva Pointy beskriver som teppeadling. Gjør det enkelt; - Kjør på med fakes og nukes. Sørg for at alle byer blir nuket. - Send så flest mulige adelstog enten slik at de treffer omtrent samtidig, eller blir sendt omtrent samtidig. Nå snakker vi flere hundre adelstog. Ganger du det med fire så får du antallet adelsmenn som vil bli sendt.

Det som har virket bra ( i AriCa ) har vært en trefftid, et spesifikt tidspunkt. Nukes skal treffe fra og med 24 timer før trefftiden, til og med trefftiden, mens adelstog skal treffe fra og med trefftiden og til og med 24 timer etter trefftiden. I løpet av maks 48 timer blir det ikke produsert nok tropper i en by til å drepe første adels i et adelstog. Hvor stort tidsrom man ønsker her kan selvfølgelig tilpasses.

Her er det viktig at mange stiller, og at det er flere tusen innkommende på offeret før adelsmennene blir sendt. Man kan for eksempel ha tre kategorier; Adlere, knusere og fakere. Man trenger selvfølgelig ikke bare være i en av disse kategoriene. - Adlere er de som har mange adels og er nærme nok. Disse sender så mange tog de kan, og tar seg også av litt mer nøyaktig timing av rensking av byene. - Knusere er de som rensker byene før trefftiden. Her er avstanden mindre viktig. - Fakere er de som sender fakes, åpenbart.

Denne metoden krever ikke alt for mye organisering, men den krever en grei innsats fra mange av en stammens spillere. Den delegerer også arbeidet med timing nedover til hver av enkeltspillerne. Man bør også sørge for at alle kan sende meget hurtige tog. Her er en guide for sending av raske adelstog.

Utmattelseskrig

Har brukt denne på V4 den siste måneden med stor suksess. Det er rett og slett en blanding av alle angrepsteknikker jeg kom på å bruke. Sartet med en real nukerunde sammen med et par i stammen for å rasere så mye som mulig (teppenuking). Så har jeg fulgt opp med "drukning" og "snikadling" om hverandre til alle døgnets tider (tross nattbonusen). Hadde tenkt å kjøre full grusing på ham også, men siden han nå har gitt fullstendig opp slipper jeg det. Ligger nå med en statistikk på 60-0 mot spilleren.

Grusing

Innvolverer store mengder katapulter, ikke bare 25 i hvert nuke. Her er det snakk om å knekke en spiller ved å sende kaosangrep som inneholder nukes og fakes som senker nivåene til alle bygninger. Fokuserer som regel nukene på gård, samlingsplass og smie, mens "katafakene" går etter dyre og tidkrevende bygninger som ressursfeltene, varehus, brakker, stall og gjerne HQ for å være ekstra jævlig. Uten stacking fra stammen er man forsvarsløs mot denne taktikken, for den kan pågå til evig tid så lenge angriperen har nukes. Selv om forsvareren sniper/readler som en helt vil han til slutt ende med samtlige byer på 16 poeng, selv om de fleste nok vil gi opp lenge før det. Denne taktikken kan også brukes effektivt mot spillere som ligger litt lenger unna og gjerne har mye av støtten sin ute hos andre i fronten. Når man da kjører på mot stackene vil ikke denne spilleren ha mulighet til å etterfylle effektivt på flere uker. Jo større skala jo bedre.

Teppeadling

En mer raffinert teknikk som gjerne krever innsats fra flere enn "nabogjengen" på 3-5 spillere er teppeadling. Jo bedre timet, jo større effekt vil den ha. Men det går også an å kjøre variasjoner som drukningen Wolv snakker om for å gjøre det vanskeligere å finne ut hvor adelsmennene går. Uten å gå for mye inn på detaljene (er litt lat enda) går det ut på å time inn nukes, adelsnukes og def på så mange byer som mulig i ett område eller på en spiller. Har sett og vært med på vellykkde operasjoner av denne typen hvor vi satt igjen med over 300 godt stackede byer i løpet av 5 minutter.

Annet

Det er viktig å prøve å skjønne hvordan forsvareren tenker. Hvis du, til en viss grad, kan forutse hva forsvareren vil gjøre, så har du en enorm fordel. Om mulig, forhør deg med spillere som har erfaringer ( både gode og dårlige ) med den spilleren du tenker å angripe.

Man kan, etter min mening, ikke være en god angriper uten å ha en viss peiling på forsvar. Anbefaler derfor at man gjerne leser guider om forsvar.

Det er også veldig viktig å være i stand til å tilpasse seg. Hvis en angrepsstrategi ikke har funket en gang, er det lite sannsynlig at det går på samme spilleren en annen gang. Det hjelper for eksempel fint lite hvis du kan sende 200 millisek adelstog, når den du angriper lett kan snipe dem.

Noe av det morsomste som finnes må være å forsvare seg mot folk som bruker samme strategi hele tiden, uten resultater!